Politica de confidentialitate

Prezenta Politică de Confidențialitate stabilește modalitatea în care vor fi prelucrate datele cu caracter personal obținute de ASOCIAȚIADRAGOMIR HOUSE (denumita în continuare după caz, „Asociația”,„Dragomir House”, „Căminul” sau „Așezământul pentru persoane vârstnice”) de la clienții săi persoane vârstnice sau colectate în beneficiul acestora de la susținătorii legali, sau pe care aceștia le furnizează voluntar Asociației. Definițiile dincadrul documentului Termeni si Condiții și ale Politicii de retenție se aplică prezentei Politici de confidențialitate.

Utilizând în continuare Site-ul, înțelegeți că drept urmare a navigării pe pagina/paginile web ale Asociației și respectiv interacțiunea cu serviciile acesteia poate să presupună solicitarea de care noi a unor informații de la dumneavoastră și a anumitor date cu caracter personal, iar refuzul de a ne oferi aceste date poate rezulta în imposibilitatea noastră de a furniza serviciile sociale specifice căminului.
Astfel, vă oferim informații transparente cu privire la datele personale pe care le colectăm și la modul în care folosim datele dumneavoastra personale și vă informăm totodată despre drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate de activitățile noastre de prelucrare și despre modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

Înainte de a ne oferi date cu caracter personal prin accesarea Site-ului, vă putem solicita consimțământul pentru unele dintre activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale desfășurate de DRAGOMIR HOUSE în conformitate cu articolul 3 din prezenta Politică.

Dacă trimiteți către DRAGOMIR HOUSE o solicitare de acces la activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale pentru a primi informații despre aceste activități, vă rugăm să aveți în vedere că din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre informatice pentru ștergerea informațiilor prelucrate, în condițiile Politicii de retenție(stocare) a datelor, ne angajăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, DRAGOMIR HOUSE va furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile care erau stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care DRAGOMI RHOUSE ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.

1.Informații de contact ale entităii care realizează activitățile de prelucrare descrise:

ASOCIAȚIA DRAGOMIR HOUSE
Adresa sediului social: Județ Ilfov,Oraș Popești Leordeni, Str. Eclipsei nr. 13;

Ne puteți contacta prin:
Adresa: Județ Ilfov, Oraș Popești Leordeni, Str. Eclipsei nr. 13;
Telefon: 0762204916 sau 0762271881
E-mail: date.personale@old.asociatiadragomirhouse.ro

2.Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Stocăm și prelucrăm datele personale numai în cazurile în care ne-ați furnizat voluntar aceste date, cum ar fi prin completarea formularului de contact disponibil în secțiunea „Contact” de pe site, prin prezentarea la sediul social al Asociației ori prin orice mijloc de contact pus la dispoziție pentru clienții noștri. Dacă colectăm orice alte date personale, veți fi informat în prezenta Politică sau pe paginile web respective despre scopul intenționat al utilizării acestor date și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul pentru stocarea și procesarea datelor personale. Datele dumneavoastră personale vor fi dezvăluite sau transmise în alt mod doar dacă este necesar pentru punerea în aplicare a contractului încheiat cu DRAGOMIR HOUSE, pentru furnizarea serviciilor noastre sau pentru a obține acordul dumneavoastră prealabil.

3. DRAGOMIR HOUSE colectează date cu caracter personal ale persoanelor fizice beneficiari ai Asociației sau ale susținătorilor legali ai acestora, în următoarele scopuri:

– asigurarea prestării serviciilor și a prestațiilor sociale în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale actualizată, pentru persoanele învârstă care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege;
– realizarea activităților necesare în vederea evaluării situației medicale ale persoanelor vârstnice care sunt cazate în cămin, pentru a cunoaște afecțiunile pentru care sunt necesare îngrijiri speciale;
– sunt analizate documentele care atestă veniturile înregistrate de persoanele vârstnice în vederea stabilirii condițiilor în care DRAGOMIR HOUSE poate să asigure nevoile curente ale vieții fiecărui beneficiar care locuiește în cămin și plata de către aceștia din veniturile proprii sau ale susținătorilor legali ai acestora, a contribuției pentru serviciile sociale prestate;
– acordarea serviciilor medicale prin asigurarea asistentei în cadrul căminului a personalului medical;
– asigurarea relației continue cu un medicii, asistenții sociali și un psiholog, care consultă și tratează persoanele vârstnice care locuiesc în cămin, gestionează rețetele medicale ale acestora prin diagnoză și recomandă medicamentația potrivită în raport cu afecțiunea fiecărui beneficiar;
– asigurarea relației cu farmaciile de unde sunt acționate pastilele prescrise în cadrul rețetei medicale de către doctor;
– asigurarea relației continue cu un medic stomatolog care acordă consultații și îngrijire stomatologică;
– asigurarea monitorizării continue a spațiilor comune ale căminului și a căilor de acces în clădirile căminului pentru a asigura în permanență condițiile de siguranță și autonomie a fiecărei persoane și a personalului Asociației și a interveni prompt încazuri de urgență, mai ales în situația în care pot fi implicate persoane care au un discernământ limitat sau nu au discernământ;
-menținerea unui contact permanent cu aparținătorii beneficiarilor în vederea asigurării accesului la modul de lucru al personalului care îngrijește fiecare persoană, achitarea contribuției și informarea de către DRAGOMIR HOUSE cu privire la starea de sănătate a beneficiarilor;
– ne asigurăm că Site-ul și secțiunile acestuia sunt relevante pentru cerințele clienților noștri;
– pentru afișarea conținutului relevant pentru a promova serviciile prestate de Asociație și a evidenția activitățile desfășurate la nivelul căminului împreună și pentru persoanele vârstnice găzduite;
– participarea la un concurs sau o campanie de promovare sponsorizatăsau organizată de DRAGOMIR HOUSE sau de către un terț în numele nostru;
– pentru a oferi funcții de social media (spre exemplu prin intermediul paginii noastre de Facebook) și dacă este cazul, pentrua analiza traficul pe website-ul nostru, respectiv pentru a înțelege modul în care utilizați Site-ul nostru în vederea optimizării funcțiilor acestuia;
– folosim în cadrul Site-ului un fișier cookie de sesiune, care nu interacționează cu datele dumneavoastră personale (IP, locație, sau altele) și care este dezinstalat în momentul în care finalizați sesiunea respectivă (părăsiți site-ul nostru închizând pagina).

4. Datele cu caracter personal pe care le utilizăm și temeiul legal al prelucrării:

DRAGOMIR HOUSE vă oferă o gamă largă de servicii pe care le puteți utiliza și accesa în diferite moduri. Fie că doriți să ne contactați online, prin telefon sau în orice alt mod aflat la dispoziția dumneavoastră, date personale și informații sunt solicitate de către noi sau sunt transmise de către dumneavoastră. În cele mai multe dintre cazuri, aceste date sunt acordate de către dumneavoastră atunci când utilizați serviciile noastre, spre exemplu atunci când stabiliți o întâlnire cu un reprezentant al căminului, când semnați un contract de închiriere și prestări servici cu DRAGOMIR HOUSE sau când semnați un formular sau o fișă pusă la dispoziție de noi în scopuri expres definite.
Datele dumneavoastră personale includ informații care ne oferă posibilitatea de a va identifica direct sau prin combinarea acestordate cu alte informații, spre exemplu numele dumneavoastră și numărul de telefon și/saudata nașterii. Toate informațiile care nu pot fi utilizate pentru a vă identifica, inclusiv dacă sunt combinate cu alte informații, sunt clasificate ca nefiind date cu caracter personal.

În relație cu DRAGOMIR HOUSE, vă solicitam săne acordați anumite informații specifice, iar dumneavoastră puteți refuza transmiterea acestor informații, având libertate totală dea decide cu privire la informațiile pe care ni le acordați, cu excepția acelor informații pe care le solicităm prin îndeplinirea unor obligații legale care ne revin înlegătură cu activitatea desfășurată. Totuși, în cazul în care refuzați acordarea unora dintre informațiile solicitate, putem fi puși în imposibilitatea de a vă oferi înmod optim serviciile solicitate. În cazul încare o anumită informație este solicitată în mod obligatoriu pentru realizarea unui anumit serviciu, vă vom informa prin calificarea respectivei informații ca fiind «obligatorie».

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

DATE PERSONALE PRELUCRATE TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII
Nume și prenume, sex, data nașterii, CNP, domiciliu, diagnostic, informații cu privire la alergii, medicamente contraindicate,alte informații despre regimuri alimentare, alte informații în legătură cu starea fizică (mobilitate, greutate, etc.),informații și date de contact ale medicului de familie, informații despre existența unei asigurări medicale (de sănătate), informații despre persoana de contact (adresa domiciliu, telefon, adresa dee-mail); Aceste informații sunt prelucrate conform legii, așadar temeiul legalal prelucrării fiind Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobata cu modificări sicompletări prin Legeanr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare. Informațiile sunt completate de beneficiar în Contractul pentru acordarea de servicii sociale încheiat cu Asociația.
Nume prenume, număr telefon al persoanei vârstnice în calitate de beneficiar) și/sau al susținătorului legal al acestuia (în calitate de reprezentant al beneficiarului care are și calitate de plătitor), adresa de domiciliu, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate si organul care a eliberat documentul și data de naștere; Aceste informații sunt utilizate pentru încheierea Contractului de închiriere și prestări servicii, conform legii, temeiul legal al prelucrării fiind OrdonanțaGuvernului nr. 68/2003, aprobata cu modificări și completări prin Legeanr. 515/2003, și legislația aplicabilă în domeniul fiscal și contabil, care sunt aplicabile Asociației în relație cu beneficiarul și cu precădere în relație cu aparținătorul care are și calitate de plătitor al contribuției.
Informațiile medicale, respectiv date privind starea de sănătate a beneficiarului, date despre afecțiuni diagnosticate în trecut și în prezent, istoricul medical al persoanei (informații din dosarulmedical) și informații despre eventuale regimuri alimentare prescrise sau preferate, precum și analizele medicale și rezultatele acestora alături de rețetele prescrise de medicii afiliați DRAGOMIR HOUSE; Aceste informații sunt utilizate pentru a cunoaște afecțiunile pentru care sunt necesare îngrijiri speciale, acordarea de servicii medicale prin asigurarea asistentei în cadrul căminului care se afla în relație cu medici specializați în diferite domenii, care consultă și tratează persoanele vârstnice care locuiesc în cămin,gestionează rețetele medicale ale acestora prin diagnoza și recomandări de medicamentație potrivite în raport cu afecțiunea fiecărui beneficiar. Temeiul legal al acestei prelucrări îl constituie OrdonanțaGuvernului nr. 68/2003, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003,.
Adresade e-mail, numărul de telefon (mobil, fix sau ambele), adresa de domiciliu sau date despre profilul utilizat într-o anumită rețea socială (spre exemplu dacă ne contactați prin intermediul Facebook, primim informații despre ID-ul dumneavoastră de Facebook). Dacă ne contactați colectăm datele dumneavoastră de contact, în funcție de mijloacele de contact utilizate în relație cu DRAGOMIR HOUSE (număr de telefon sau e-mail). Temeiul legal al acestei prelucrări o reprezintă executarea contractului la care sunteți parte sau pentru a realiza demersurile necesare pentru procesarea și rezolvarea/soluționarea unei solicitări sau a unei cereri transmise de către dumneavoastră în atenția noastră;
Date personale provenite din mesaje, sau conținut în urma unei conversații purtate cu DRAGOMIR HOUSE. Aceste mesaje pot fi înaintate către persoanele responsabile pentru rezolvarea solicitării transmise în atenția DRAGOMIR HOUSE, iar daca utilizăm aceste informații în relație cu alți parteneri (spre exemplu pentru a transmite opinia dumneavoastră cu privire la un serviciu prestat de noi sau de un colaborator), aveți opțiunea de a restricționa utilizarea anumitor informații indicând exact datele pe care le putem face cunoscute, iar în acest caz, nu vom transmite informația către partenerul nostru sau o vom transmite fără a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal. Nu ne asumam responsabilitatea pentru discuțiile purtate de dumneavoastră cu angajații Asociației apelând numere detelefon care nu sunt indicate in mod expres de către noi. Asociația DRAGOMIR HOUSE nu prelucrează prin înregistrare apelurile telefonice. Colectăm și stocăm conținutul mesajelor și comunicărilor realizate dedumneavoastră prin intermediul telefonului, prin poștă, contul de Facebook, formulare de contact existente pe website sau prin orice alte mijloace de comunicare. Temeiul legal al acestei prelucrări îl reprezintă executarea contractului la care sunteți parte sau pentru a realiza demersurile necesare pentru procesarea unei solicitări transmise de către dumneavoastră în atenția noastră;
Imaginea persoanelor vârstnice rezidenți ai căminului și beneficiari direcți ai serviciilor DRAGOMIR HOUSE, este prelucrată prin intermediul sistemului de supraveghere și monitorizare videoCCTV; Imaginea este prelucrată prin înregistrare de camerele video montate în camerele de zi în care beneficiarii petrec timp în comun și în exteriorul clădirii, concentrate pe zonele de acces în clădirile căminului DRAGOMIR HOUSE. Temeiul legal al prelucrării îl constituie interesul legitim al Asociației de a genera încredere în serviciile și disponibilitatea noastră și în scopul asigurării unui mediu în care persoanele vârstnice rezidente pot să trăiască în deplină siguranță;
Imaginea beneficiarilor căminului este prelucrată prin fotografiere de către reprezentanți (angajați sau parteneri) ai DRAGOMIR HOUSE. Imaginea rezidenților este prelucrată prin fotografiere, în scopul promovării serviciilor prestate și a activităților desfășurate împreună cu beneficiarii și pentru aceștia, temeiul legal al prelucrării fiind consimțământul fiecărui beneficiar, sau după caz,consimțământul susținătorilor sau aparținătorilor legali.

 

Precizam că putem transfera unele dintre datele personale sau informațiile pe care le prelucrăm unor terțe părți, având în vedere scopurile prelucrării datelor cu caracter personal astfel cum amarătat în cadrul art. 3 de mai sus și în tabelul prezentului articol.
Deasemenea, dacă vom considera necesar înraport cu activitățile de prelucrare pe care le realizăm, vom implementa soluții de securitate pentru anonimizarea și agregarea datelor dumneavoastră personale (astfel încât acestea să nu vă identifice) și pentru a le folosi în scopuri precum testarea sistemelor noastre informatice, cercetarea și analiza datelor, îmbunătățirea Site-ului și dezvoltarea de noi servicii și activități.

5. Principiile de prelucrare a datelor personale

Respectăm principiile de prelucrare și de protecție a datelor astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi:

– prelucrate în mod legal, corect și transparent
– colectate numai pentru un scop valid pe care l-am explicat în mod clar șicare nu sunt folosite într-un mod incompatibil cu acest scop
– relevante pentru scopul pe care vi l-am comunicat și limitat numai la acele scopuri
– corecte și actualizate
– nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile descrise
– vor fi stocate în siguranță.

6.Cum obținem aceste date:

Direct de la dumneavoastră:

– Prin contactarea de către dumneavoastră prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție pe Site-ul Asociației sau prin intermediul paginii noastre de Facebook
– Prin intermediul Site-ului, după ce ați completat formularul de contact cu câmpuri predefinite disponibil în secțiunea «Contact» de pe Site;
– Prin încheierea unui Contract pentru acordarea de servicii sociale
– Prin contactul direct cu dumneavoastră la sediul nostru.

De la alți colaboratori:

– Având în vedere activitatea Asociației, obținem date despre dumneavoastră (beneficiari) de la medicii cu care colaborăm, în urma consultațiilor sau a îngrijirii medicale realizate.

7. Către cine transmitem datele dumneavoastră personale și rezultatele activităților noastre de prelucrare (rapoarte deinformare, liste, etc.):

Furnizorii noștri

Dezvăluim/transmitem informații colaboratorilor noștri pentru a asigura prelucrarea datelor dumneavoastră personale în deplină siguranță și pentru a ne reprezenta în prestarea serviciilor sociale pe care le prestăm în beneficiul dumneavoastră. În orice caz, dezvăluim/transmitem datele dumneavoastră personale sau informații despre aceste date, dacă este necesar, în formatul care ne este solicitat și carecorespunde scopurilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate și numai partenerilor noștri contractuali cucare am încheiat acorduri de prelucrare a datelor dumneavoastră personale și care garantează protecția datelor dumneavoastră personale, a drepturilor și libertăților prevăzute în legislația aplicabilă. Lista actualizată a partenerilor contractuali în relație cu care DRAGOMIR HOUSE prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal poate fi transmisă la cerere prin e-mail sau înmânată direct la sediul nostru. Această listă poate fi modificată și actualizată în funcție de colaborarea cu partenerii pe care îi alegem, în funcție de disponibilitatea acestora sau în funcție de alte criterii legate de siguranța prelucrărilor de date, informându-vă periodic despre modificarea acestei liste din propria inițiativă a Asociației sau ca urmare a solicitării dumneavoastră.

Partenerii noștri contractuali care realizează activitățile de consultație medicală cum ar fi medicii noștri colaboratori, sau acordarea tratamentului prescris în cazul farmaciilor partenere, vă pot solicita conform legiiinformații și documente cum ar fi cartea de identitate sau cardul de sănătate pentru a realiza identificarea persoanei care se prezintă pentru consult, fișa medicală, rețetele medicale șialte date personale necesare pentru eliberarea medicamentelor prescrise. Aceste informații sunt solicitate în conformitate cu legislația care reglementează activitățile acestor parteneri la nivel național,așadar nu este o cerințăa Asociației.

8. Legalitatea prelucrării datelor personale

DRAGOMIR HOUSE este responsabilă pentru activitățile de prelucrare a datelor personale care vă aparțin pe întreaga durată a relației contractuale dintre dumneavoastră și Asociație. Respectăm principiile de prelucrare instituite în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și integrăm aceste principii în procesele interne ale Asociației și în activitatea noastră.
Activitățile de promovare pe care le desfășuram sau pe care le putem desfășurala un moment dat (promoții și campanii de prezentare a serviciilor Asociației), indiferent de mijloacele de desfășurare a acestora, sunt realizate exclusiv prin obținerea consimțământului prealabil al beneficiarilor sau după caz, a susținătorilor legali ai acestora, daca activitățile implică prelucrarea datelor personale ale beneficiarilor.

9. Unde vă prelucrăm datele?

Pentru a ne desfășura activitatea, vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu condițiile prezentate în această declarație. Vă prelucrăm datele cu caracter personal la nivel național, respectiv în România și în Spațiul Economic European, respectiv în Irlanda unde Google și Facebook au localizate servere. În cazul în care prestatorii noștri vă prelucrează datele cu caracter personal în țări care nu oferă un nivel suficient de protecție a drepturilor dumneavoastră, evaluăm cu atenție toate circumstanțele și ne asigurăm că au fost introduse garanții adecvate, astfel încât drepturile dumneavoastră să nu fie înniciun fel încălcate. În cazurile în care vă prelucrăm datele în afara Spațiului Economic European, ne vom asigura prin instrumente juridice permisibile, conform legislațiilor aplicabile și vom verifica în mod regulat nivelul de securitate pus la dispoziție de prestatorii noștri cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în numele nostru. Ne asigurăm că aveți la dispoziție mijloacele necesare pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră.

10. Prelucrarea datelor candidaților în vederea ocupării locurilor de muncă disponibile în cadrul ASOCIAȚIEI DRAGOMIR HOUSE

Date personale înseamnă orice informație care vă identifică sau care ar putea fi utilizată pentru a vă identifica. Prelucrăm datele candidaților care aplică la locurile de muncă disponibile în cadrul Asociației în scop legitim în vederea încheierii unui contract de muncă. Ne asigurăm că procesăm numai acele date personale care sunt strict necesare scopului declarat.

În scopul selecției și al recrutării de personal, putem procesa următoarele categorii de date personale în funcție de scopul urmărit:

– Date de identificare
– numele, prenumele, adresa, codul de identificare național (CNP), numărul documentului de identificare (serie și număr cărții deidentitate), fotografia etc.;
– Datele de contact – adresă de e-mail, numărul de telefon, adresă etc.;
– Date despre viață profesională – angajator, experiență, poziție, salariu, educație etc.;
– Precizăm că pentru anumite funcții care presupun gestiunea bunurilor Asociației (în special gestionarea banilor), Asociația poate solicita prezentarea unui cazier judiciar fără a stoca datele personale din document și fără a reține acest document în arhivă;
– Datele digitale – cookie-uri, adrese IP, site-uri web și activități de rețele sociale și alte date public disponibile pe Internet etc.;
– Categorii speciale de date (date sensibile) – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, calitatea de membru al sindicatelor, date privind starea de sănătate pentru realizarea controlului de medicina muncii.

Cum colectăm datele?


Direct de la dumneavoastră:

În procesul de selecție și recrutare sau prin transmiterea de către dumneavoastră a CV-ului pe adresa de mail office@old.asociatiadragomirhouse.ro din secțiunea „Contact” sau prin platformele de recrutare ale partenerilor noștri contractuali, dacă este cazul.

Din alte surse:

 • Prin recomandare;
 • Companie externă în scopul evaluării adecvării candidatului în timpul procesului de recrutare;
 • Sănătatea și securitatea în muncă sau alți furnizori de servicii de securitate la locul de muncă sau în servicii medicale;
 • De la fostul angajator.

Cât timp păstrăm datele dvs.?

Ca regulă generală, păstrăm datele dumneavoastră personale o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării acestora, respectiv pe durata procesului de recrutare și selecție care este, în majoritatea cazurilor, inclusiv dacă nu se materializează prin semnarea unui contract individual de muncă, după 3 luni. Atunci când păstrăm datele dumneavoastră personale pentru un alt scop specific, perioada de stocare va fi specificată în Politica de retenție (stocare) a datelor personale. Consimțământul dumneavoastră va trebui solicitat în cazul în care considerăm necesară extinderea perioadei de stocare a datelor peste această perioadă inițială de 3 luni. Toate CV-urile nesolicitate vor fi imediat distruse sau șterse.

11. Drepturile de care dispuneti

Înainte de a vă exercita drepturile, trebuie să vă identificăm pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror potențiale tentative frauduloase sau incidente de securitate.

Solicitările dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale de către DRAGOMIR HOUSE vor fi onorate cât mai curând posibil. Cu privire la procesele noastre interne, vom depune eforturi pentru a livra orice răspuns în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă aparțin, în termen de cel mult o lună, transmițând un mail la adresa date.personale@old.asociatiadragomirhouse.ro prin apel telefonic folosind numerele de telefon afișate în secțiunea „Contact” de pe Site.

 • Aveți dreptul de a primi informații în orice moment, cu privire la scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale, la categorii și surse, la destinatari, la perioadele de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră.
 • Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, având posibilitatea de a vă opune unui proces decizional automat. DRAGOMIR HOUSE nu realizează la această dată procese automatizate de decizie.
 • Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.
 • Aveți dreptul de portabilitate (transfer) a datelor pe care ni le-ați furnizat prin încheierea unui Contract și pe care le prelucrăm conform prevederilor legale sau în baza consimțământului dumneavoastră și care sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Având în vedere datele sensibile prelucrate la nivelul Asociației, orice solicitare de portabilitate va fi analizata temeinic. Vă vom furniza aceste date într-un fișier având un format securizat, care este prelucrabil electronic, astfel încât să le stocați sau să le divulgați altor organizații de profil. Puteți, deasemenea, să ne furnizați datele dumneavoastră, obținute de la alte Asociații. De asemenea, ne puteți solicita să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal unui alt operator, cu toate acestea, acest lucru poate fi efectuat atunci când transmiterea datelor este posibilă din punct de vedere tehnic și garantează siguranța datelor transferate. Întrucât fișierul conține datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să stocați aceste date în condiții de siguranță pe dispozitivul dumneavoastră. Astfel, portabilitatea (transferul) datelor va firealizat în măsura în care sunt îndeplinite condițiile sus menționate, iar procesul de portabilitate de la noi către noul operator indicat este fezabil din punct de vedere tehnic, sau dacă operatorul indicat pentru a primi datele nu refuză portabilitatea. În orice caz, portabilitatea datelor vizează datele pe care le deținem în prezent, fără a include rezultatele prelucrărilor efectuate prin mijloacele noastre și în sistemele Asociației, înainte de primirea solicitării de portare.
 • Vă actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți din când în când și ori de câteori necesitatea actualizării este prevăzuta de lege. Totuși, dacă descoperiți că unele date pe care le prelucrăm sunt incorecte sau inexacte, puteți solicita rectificarea și/sau actualizarea acestora și completarea sau actualizarea datelor incomplete sau incorecte.
 • Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă acuratețea datelor este contestată pentru o perioadă carene permite să verificăm acuratețea respectivă. Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea, ceea ce înseamnă că stocăm datele dumneavoastră personale, dar nu le utilizăm în niciun alt scop. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte deridicarea restricționării prelucrării datelor.
 • Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. Puteți exercita ambele drepturi în temeiul condițiilor prevăzute de lege. Vom evalua solicitarea dumneavoastră de ștergere din punct de vedere al legislației și a procedurilor noastre interne, luând în considerare activitatea Asociației, relația existentă cu DRAGOMIR HOUSE și existența unui contrat aflat în desfășurare și vom acorda un răspuns în scris în termenul agreat, care nu va depăși o luna de zile calendaristica de la data primirii solicitării de ștergere.
 • Aveți dreptul de a ne contacta în orice moment, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile conferite prin legislația privind protecția a datelor cu caracter personal.
 • Aveți dreptul de a sesiza Autoritatea de Supraveghere a prelucrării datelor, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), având adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, sau la o instanță competentă, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

12.Cookie-uri

  • Cookie-urile sunt fișiere text introduse pe calculatorul dumneavoastră, în smartphone sau tabletă, pentru a colecta informații standard delogare pe internet și informații privind conduita dumneavoastră pe Site. Aceste informații sunt utilizate, spre exemplu, pentru a urmări utilizarea site-ului web de către dumneavoastră și pentru a redacta rapoarte de statistică privind activitatea desfășurată pe website-ul Asociației. Unele cookie-uri sunt strict necesare pentru a-i permite utilizatorului site-ului web să acceseze secțiunile Site-ului asociatiadragomirhouse.ro si utilizam un astfel de fișier intitulat „PHPSESSID” Având în vedere că acest fișier nu colectează date personale ale utilizatorului, nu considerăm necesară la această dată întocmirea și implementarea unei Politici de utilizare a fișierelor cookie.

13. Cât timp vă păstrăm datele?

  • Dacă sunteți reprezentantul partenerului nostru contractual (persoană juridică), avem dreptul și obligația legală de a reține toate datele cu caracter personal necesare, pe care ni le-ați furnizat înscopuri de gestionare a contractului. Vom păstra datele dumneavoastră pe întreaga durată a valabilității contractului și pentru perioada prevăzută de legislația financiară, adică minim 5 ani de la încetarea raporturilor juridice dintre companie și client, pentru posibile acțiuni în justiție și alte scopuri expres prevăzute de lege. De asemenea, vă putem prelucra datele și în alte scopuri. În acest caz, perioada de păstrare va fi prevăzută în cadrul Politicii de retenție.

 

4. Cum vă protejăm datele?

  • Pentrua ne asigura că drepturile și libertățile dumneavoastră nu sunt puse în pericol și că se respectă conformitatea cu legislațiile și reglementările relevante în domeniul protecției datelor, implementăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate suficient în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste măsuri constau îninstruirea și testarea constantă a angajaților și a partenerilor noștri din punct de vedere al modului în care aceștia realizează activitățile de prelucrare pentru și în numele Asociației, în introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în mod regulat, sub supravegherea Responsabilului nostru cu protecția datelor. De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe prestatorii noștri, pentru a furniza un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal și încheiem cu aceștia acorduri de prelucrare a datelor personale, pentru a ne asigura că fiecare partener contractual care intră în contact sub autoritatea noastră cu datele dumneavoastră cu caracter personal, realizează activitățile de prelucrare contractate în deplină siguranță și că respectă prevederile legislației aplicabile în domeniul prelucrării datelor personale.

15. Actualizări

  • Politica noastră de confidențialitate poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor. Versiunile actualizate vor fi publicatepe pagina asociatiadragomirhouse.ro.
  ASOCIA DRAGOMIRHOUSE Versiune: aprilie 2019

 

Scroll to top